fbpx

CREAMY CHICKEN SPAGHETTI

GRILLED CHICKEN BREAST, MUSHROOM & LEMON GARLIC CREAMY SAUCE. MÌ Ý NẤU VỚI NẤM, ỨC GÀ & SỐT KEM

PRAWN SPAGHETTI

AGLIO OLIO SPAGHETTI WITH PRAWNS. MÌ Ý XÀO TỎI, ỚT VÀ TÔM
--
en_USEnglish